Подмазивач

  • Lubricator

    Подмазивач

    Вентил за смањење притиска је вентил који аутоматски одржава излазни притисак стабилним подешавањем улазног притиска на потребан излазни притисак и ослањањем на енергију самог медија. 
    Са становишта механике флуида, вентил за смањење притиска је локални отпор који може променити елемент лептира за гас, односно променом подручја пригушивања, тако да се мењају проток и кинетичка енергија флуида, узрокујући различите губитке притиска, тако да постићи сврху декомпресије.Онда се поуздајте у контролу и регулацију система, тако да вентил након колебања притиска и равнотеже силе опруге, тако да вентил после притиска у одређеном опсегу грешака одржи константу.