Вакуумски филтер

  • Vacuum filter

    Вакуумски филтер

    Вакуумски филтери сакупљају загађиваче (углавном прашину) који се извлаче из атмосфере ради спречавања загађења система и користе се између усисне чаше и вакуумског генератора (или вакуумског вентила). Пригушивачи се уграђују у издувни отвор вакуумског генератора, усисни отвор (или издувни отвор) вакуумског вентила и издувни отвор вакуумске пумпе.